ANUNȚ LANSARE APEL SELECȚIE – GAL VLĂSIA

Cele mai citite articole

Asociația GAL Vlăsia Ilfov Nord Est cu sediul în comuna Dascalu, Strada Victoriei nr. 87, jud. Ilfov, anunță lansarea apelului de selecție nr. 1 începând cu data de 05.10.2020 pentru următoarea măsură din Strategia de Dezvoltare Locală:

MĂSURA 2 – „Sprijinirea tinerilor pentru înființarea și dezvoltarea de exploatații agricole ”

Alocare financiară totală a măsurii: 40.000 euro

Alocarea financiară a apelului de selecție nr. 1: 40.000 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată este de 40.000 euro/proiect.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de sumă forfetară în  două tranșe, astfel:

  • 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanțare;
  • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de implementarea corectă a Planului  de afaceri, fără a depăși trei ani de la semnarea contractului de finanțare.

Beneficiari eligibili:

  • Fermierii definiți conform Regulamentului (UE) nr. 1307/2013, art. 4, ca fiind persoane fizice autorizate conform OUG 44/2008 cu modificările și completările ulterioare sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl deţin în temeiul legislaţiei naţionale, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul GAL), şi care desfășoară o activitate agricolă.
  • Persoane fizice autorizate, cu vârsta sub 40 ani la data depunerii cererii de finanțare;
  • Întreprinderi individuale/întreprinderi familiale la care titularul este persoană tânără cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de finanțare;
  • Societăți comerciale încadrate la categoria microîntreprinderi conform Legii 346/2004, cu asociat unic, asociat majoritar sau administrator, persoana tânără cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de finanțare.
  • Societăți cooperative cu asociați majoritar persoane tinere cu vârsta sub 40 de ani împliniți la data depunerii Cererii de finanțare;
  • Cooperative agricole cu asociați majoritar persoane tinere cu vârsta sub 40 de ani împliniți la data depunerii Cererii de finanțare.

Toți beneficiarii vor avea domiciliul, sediul sau punctul de lucru în teritoriul GAL.

Proiectele se vor depune începând cu data de 05.10.2020 până la data de 05.11.2020 sau până la data la care valoarea proiectelor depuse depășește cu 150% alocarea financiară a apelului. Depunerea proiectelor se va face la punctul de lucru GAL Vlasia Ilfov Nord Est, din Str. Ștefănești, nr.75,  Comuna Ștefăneștii de Jos, Jud. Ilfov GAL zilnic de luni până vineri în intervalul orar 14-19.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului  elaborat de către GAL. Ghidul Solicitantului și toată documentația  necesară sunt disponibile pe pagina web a măsurii  http://masura2.gal-ilfov-ne.ro/, pe suport CD și pe suport tipărit la punctul de lucru GAL Vlasia Ilfov Nord Est, din Str. Ștefănești, nr.75, Comuna Ștefăneștii de Jos, Jud. Ilfov.

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta telefonic sau prin e-mail.

Telefon mobil:

0739.918.015 – Andrei Groșeanu  sau 0731.826.646 – Valentina Ciubotariu

E-mail: info@vlasia-ilfov-ne.ro

Mai multe articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ultimele noutăți